Bulyákiné Pócsi Andrea igazságyügyi írásszakértő
   

Nyitóoldal
Szolgáltatások
Jó tudni
Díjszabás
Referenciák
Szakmai pályám
Törvények és Rendeletek
Linkek


Elérhetőség:
Bulyákiné Pócsi Andrea
Budapest
andrea@irasszakerto.net
06-30-261-9978
14-19 óra között


Szolgáltatások

Igazságügyi írásszakértői vélemények készítése, hatósági kirendelések és egyéb megbízások alapján.

Hivatalos eljárások (pl. perek) indítása előtti szaktanácsadás és szaktanácsadás egyéb, írásszakértéssel kapcsolatos ügyben.

Országos hatáskörrel rendelkezem, vállalom német nyelvű kézírások és aláírások kézeredet-azonosító szakértői vizsgálatát is.

A vizsgálat tárgyai lehetnek

  • különféle szerződéseken (adásvételi, előfizetői, hitel stb.),
  • számlákon,
  • banki iratokon,
  • utalványokon,
  • elismervényeken,
  • végrendeleteken,
  • névtelen, búcsúleveleken stb.
szereplő aláírások és kézírások, melyek készítőjét kell meghatározni vagy kizárni.

A klasszikus és technikai hamisítás megállapítása az aláírások esetében.

A magánmegbízás alapján készült igazságügyi szakértői vélemény a bíróság stb. felé benyújtható és figyelembe veszi (hivatkozom a 1998. évi XIX. törvény Büntetőeljárásról szóló 112. pontjára).

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
112. § (1) A terhelt és a védő közölheti az ügyésszel, illetőleg a bírósággal, hogy szakvéleményt kíván készíttetni, és benyújtani.
(2) A terhelt vagy a védő által szakvélemény készítésére felkért személy (gazdasági társaság, szakértői intézmény, szervezet, szakértői testület) szakértőként való bevonásáról a bíróság, illetőleg az ügyész határoz. A felkért szakértő - e minőségének elismerése után - önállóan szakértői vizsgálatot végezhet, a bírósági eljárásban a bíróság, illetőleg az ügyész által kirendelt szakértővel azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. A szakértők az általuk elvégezni kívánt szakértői vizsgálatról kölcsönösen értesítik egymást, az értesített szakértő a másik szakértő által végzett vizsgálaton jelen lehet.
(3) Ha a bíróság vagy az ügyész a felkért személy bevonását megtagadja, az elkészített vélemény az okiratra vonatkozó szabályok szerint használható fel.


Szerző: Bulyákiné Pócsi Andrea / Az oldal szövegezése - az idézett jogszabályok kivételével - nem másolható.